Om oss

Velkommen til vår eventside, hvor du kan finne alle nyheter, oppdateringer og informasjon om den kommende hendelsen. Hold deg oppdatert for mer informasjon om et av tolketjenester, opplevelsers arrangements- og aktivitetsarrangør med serverings- og catering.

Vi har registrert firmanavnet, domenet, logoen og tjenestene våre i Patenstyret. 
  • Konsulenttjenester (klasse 35)
  • Tolkningstjenester (klasse 41)
  • Turoperatører (klasse 39)
Organisasjon nr.: 984 429 797 | 923 750 290 | 925 435 120


AT Consult - Thuniel AS

I den dypeste forstand skal tolkning sikre kommunikasjonsretten og tolkens rett til ytrings- og ytringsfrihet.

Reiselivsaktørene har et stykke unik kunnskap og kompetanse, som kan være verdifullt i reiseplanlegging.

Ved akutte situasjoner som sykdom eller brann, kan du kontakt med tolk når som helst på døgnet


Vilkår og lønnsatser 2020 Oslo

Juridisk | Rett | Fylkesnemnd | Namfogden | Advokat | Politiet:
- Telefontolking kr. 850,- pr. tolketime.
- Fremmøtetolking kr. 850,- pr. tolketime.

Barnevern:
- Telefontolkning kr. 680,- pr. tolketime.
- Fremmøtetolkning kr. 680,- pr tolketime.

Helse/Sykehus:
- Telefontolkning kr. 750,- pr. tolktime.
- Fremmøtetolkning kr. 750,- pr. tolktime.

Kultur tolk/Sosial tolk/Undervisning:
- Fremmøte/telefontolkning kultur (Barnevern, NAV, Familievern) kr. 650,- pr tolktime
- Fremmøte/telefontolkning sosial (NAV, Likningskontor, mm...) kr. 650,- pr tolktime.
- Fremmøte/telefontolkning undervisning kr. 600,- pr tolktime.

Skjermtolking-Biltilsynet:
- Pakkepris inkludert alt kr. 1.500,-.

Skjermtolking-Helse:
- Samme sats som telefontolking: kr. 600,-

Oversettelse | Anmeldt
- Per side kr. 450,-

Kvelds og/eller helgetillegg:
Kl. 17:00-21:00 samt lørdag mellom kl. 08:00-15:00 er 50 % overtid.
Kl. 21:00-08:00 samt lørdag etter kl. 15:00 og søndag/helligdag er 100 % overtid.

Reise time:
Kr. 550,- pr oppdraget + kollektivtransport kostnad.
Benytter tolk egen bil beregnes bilgodtgjørelse pr km, bompenger og parkering avgift.Folketrygden

Tolking ved lege eller helsetjeneste (poliklinisk eller dagpasient), i arbeid, høyere utdanning (høgskole eller universitetet) og dagligliv. Dette er hjemlet i folketrygdloven § 10-7.Fylkeskommunen

Tolking i barn, ungdoms og videregåendeskole. Dette er hjemlet i opplæringslova § 2-6 og § 3-9.Helseforetaket

Tolking ved innleggelse og opphold på sykehus. Dette er hjemlet i pasient og brukerrettighetsloven kapittel 3.

Domstolene

Tolking ved rettsforhandlinger. Dette er hjemlet i domstolloven § 137.

Politiet

Tolking ved henvendelser fra politiet. Dette er en følge av forvaltningslovens regulering av plikter og rettigheter i all offentlig saksbehandling (§ 11 og § 17.)

Privat

Når oppdraget ikke dekkes av folketrygden, trenger vi navn, fakturaadresse og telefonnummer til den som skal betale for oppdraget.

Denne nettsiden er under konstruksjon